Over Mij

Gedurende vele jaren van mijn leven zag ik mijn lichaam als een werktuig, als iets mechanisch. Tegelijkertijd ben ik altijd een gevoelig mens geweest. Een aantal jaar geleden werd ik me bewust van het belang om deze relatie met mijn lichaam te veranderen. Dit is een prachtige reis geworden, en ik geloof dat vriendschap aangaan met je lichaam voor de informatie die het ons schenkt – ook als het ons ‘in de steek laat’ – een essentiële les is voor ieder van ons.

Deze verdiepende belichaming, samen met mijn verlangen om een verschil te maken in de wereld en in het leven van mensen, bracht mij op mijn huidige pad, het verdiepen in lichaamsgerichte therapie – Integral Psychotherapy.

Als persoon, en als therapeut, wil ik mensen ontmoeten waar ze zijn, met hen meelopen in de uitdagingen in hun leven. Ik streef naar compassie en bewustzijn in al mijn interacties.

Het leven is te kort om nog een dag in conflict met jezelf te zijn.

– Ritu Ghatourey –

Kwaliteitszorg voor iedereen die identificeert op een manier die niet mainstream is, qua onder andere seksuele orientatie en genderidentiteit, is van essentieel belang. Ik identificeer zelf als bi-/panseksueel, queer, nonconformist, non-binaire man, en dit is voor mij een drijfveer om een therapie aan te bieden die bevestigend en ondersteunend is voor identiteit, en tegen onderdrukking is.

Als therapeut, ben ik ook ondersteunend en bevestigend aan personen die kiezen voor polyamorie in hun relaties. Helaas missen veel therapeuten kennis hierover en dragen veel veroordelende gedachten over consensuele non-monogamie. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, kan het belangrijk en erg ondersteunend zijn om een therapeut te hebben die in staat is te erkennen hoe maatschappelijke verwachtingen en onderdrukking een rol spelen in jouw leven.

In dit verband wil ik ook opmerken dat de manier waarop de kapitalistische maatschappij ons allen op verschillende manieren onder druk zet, en de manier waarop dit de persoonlijke psychische gezondheid beïnvloedt, ook benadrukt moet worden.